Vad är det för stora skalbaggar vi har hittat i källaren?

Anne
Åke Lindelöw, Institutionen för entomologi, SLU, Uppsala
Hej! Sedan i början av juli har vi hittat ca 10 st. jättestora skalbaggar i källaren. De är 4-5 cm. långa och helt svarta. Vi har släppt ut dem. Vi bor i Örebro län. Vad heter de och hur blir vi av med dem? Tror ni att de är skadliga för huset?! Var kommer de ifrån och vad lever de av?
Skalbaggarna tillhör med stor sannolikhet släktet Carabus, våra största jordlöpare. Några arter, tex. parklöpare (Carabus nemoralis) eller trädgårdslöpare (Carabus hortensis) och ett par arter till är mycket allmänna och springer ute under nätterna i sin jakt på maskar och sniglar som är deras huvudsakliga föda. Ibland "ramlar" de in i våra hus, särskilt källarnedgångar och har svårt att ta sig därifrån utan sitter ofta dolda under brädlappar eller annat de kan krypa under och ta skydd dagtid. De är med andra ord tillfälliga gäster som normalt inte trivs i våra bostäder! Du och andra med liknande undringar uppmanas att i mån av möjligheter ta en digital bild och bifoga frågan - detta kan i hög grad underlätta artidentifieringen. Med vänliga hälsningar Åke Lindelöw Fältentomolog
Publicerad: