Vad är den stora, täta bolleen högst upp i vår tall?

Catarina Cederquist
Svarat av: 
Håkan Schüberg
Utbildningsledare Skogsutbildning, Birka Folkhögskola

Hej!

Har en fråga som gäller en stor tall/fur som finns i vår skog. Högt upp i kronan finns en stor tät 'boll' som är ca 2 meter i diameter. Vad är det? Har aldrig sett det tidigare.

Hej Catarina!

Det är en häxkvast. En cellförändring i en gren som har fått den grenen att växa på ett abnormt sätt. Sådana förekommer ibland på framför allt tall och gran. De är vanligen inte så här stora.

1
Publicerad: