Vad är definitionen på "Skog"?

Anette Öhrling-Nyström
Per Holgén
Vad är definitionen på "Skog"? När blir träd en skog?
Det finns flera olika definitioner på vad Skog är. Den officiella svenska definitionen på "Skogsmark" är mark där skogsproduktionen överstiger 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år. Internationellt pratar man oftare om krontäckning. Enligt FAO är mark skogbevuxen om trädens krontäckning är minst 20%. Detta gäller vår del av världen. För tropikerna gäller en annan definition.
Publicerad: