Vad är biotop?

thomas e
Åke Lindelöw, Fältentomolog, SLU
Vad är biotop?
Biotop betyder i korthet naturtyp, vilket är ett område med enhetlig ekologisk struktur. En biotop kan naturligt avgränsas genom t ex lokalklimat, markbeskaffenhet, växtvärld och djurvärld. Termen biotop används ofta synonymt med habitat.
Publicerad: