Vad använder man träd till?

Santiago
Svarat av: 
Erik Walfridsson
Universitetslektor vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
SLU

Hej!

Vad använder man träd till?

Hej!

Detta är en fråga med många svar, men jag vinklar det mot produkter ur träd!

Huvudprodukterna är sågtimmer och massaved. Sågtimmer används för förädling till produkter inom främst byggnadsindustrin, snickeriindustrin och emballageindustrin. Massaveden används för förädling till olika papperssorter och förpackningsmaterial. Energi är ett annat användningsområde. Några exempel är ved/pellets, etanol, biodiesel, biogas och träkol. Det går också att utvinna produkter för textilindustrin som ett alternativ till bomull. Beståndsdelar ur trä går också till användning inom kemisk industri och kan ingå i tex plaster, läkemedel, matvaror. Man kan också tillverka olika typer av träbaserade skivor som plywood, spånskivor och träfiberskivor.

Det forskas en hel del på nya användningsområden, men ovanstående bör täcka in huvuddelarna. Tilläggas bör att när jag nämner byggnadsindustrin respektive snickeriindustrin så finns ju många olika produkter som ingår i detta.

/Waffe

Publicerad: