Urskogens betydelse för biologisk mångfald - hur ser den ut?

Nevin Mina

Redogör kortfattat för urskogens betydelse för mångfalden i ett område?

Frågan är redan besvarad tidigare och svaret kan läsas här:

Varför är urskogen så viktig att bevara? | SkogsSverige

Besvarat av:

Kalle Karlsson

Redaktör

1
Publicerad: