Två frågor om Eukalyptus

floren@algonet.se
Erik Valinger
1. Är det möjligt att främmande träslag typ Eucalyptus kan trivas i skandinavisk klimat? 2. Finns det intresse inom tillverkningsindustri eller massa-pappersproducenter för Eucalyptus träslag i Sverige?
Svar på fråga 1
Eucalyptus är en stor familj som består av mer än 700 arter, av dessa finns även sådana som är väl anpassade till kärva klimattyper som kan förekomma i deras naturliga utbredningsområde dvs i höglägen i de Australienska Grampians. Där är de vana med snö flera månader om året. Vad jag inte kan svara på är huruvida dessa arter har något större ekonomiskt värde jämfört med de snabbväxande som idag används för plantageskogsbruk i bl a södra Europa.

Svar på fråga 2
På denna fråga kan kort och gott sägas att nog finns både intresse och kunskap om eucalyptus, då svenska företag är de som mest idogt arbetat med trädslagets introduktion i Europa. I Portugal t ex är det Swedish Match som driver utvecklingen och som har de största arealerna.

Publicerad: