Sågning av virke

Sågning

Då specialvirke sågas upp använder man sig oftast av bandsåg, eftersom den har en del fördelar framför en vanlig cirkelsåg. Med en bandsåg kan man såga praktiskt taget vilka stockar som helst och stocken kan postas hur som helst. Kvaliteten på det sågade virket är mycket högt och svinnet är dessutom litet (sågskäret blir 1,5-2 mm brett). Det är viktigt att sågningen utförs rätt. Effekten av felaktig sågning blir att virkets egenskaper inte kan nyttjas optimalt.

 

Det finns många olika metoder att såga upp virke.

 

  • Blocksågning är den mest använda metoden vid sågning med fältcirkel och används mest vid sågning av konstruktionsvirke.
     
  • Märgklyvning är en metod som används vid sågning av små och raka stockar då man vill försäkra sig om att kärnan blir uppsågad
     
  • Genomsågning används närmast för sågning av virke som skall användas till snickerier, även fönster.
     
  • Utöver detta finns en hel mängd specialsågningssätt, som t.ex. kvarterssågning och stjärnsågning (se figuren ovan).

Med specialsågning strävar man oftast efter att få så mycket virke som möjligt som är radiellt sågat, d.v.s. att årsringarna löper parallellt med brädkanterna sidokanter. Också andra sågningssätt förekommer beroende på vad det sågade virket skall användas till.

Uppdaterad: