Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Underhållstips för altan och trädäck på mark

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Underhålls altanen bäst med såpa eller vatten med lut? Det kan vara svårt att navigera bland högtryckstvättar och roterande borstar. Branschorganisationen Svenskt Trä reder ut hur man bäst underhåller altan och trädäck på mark. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Invigning av Stora Ensos produktionslinje för korslimmat trä, Gruvöns sågverk, 28 maj 2019

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Tisdagen den 28 maj invigs en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä (CLT). Denna investering på en halv miljard kronor ökar möjligheterna att ersätta fossilbaserade material med förnybara material inom byggindustrin. Satsningen medför också 60 nya arbetstillfällen i värmländska Grums, vilket motsvarar 6000 nya arbetstillfällen i Stockholm. / Stora Enso
  Läs mer
 • Bygga med trä, både för klimat och affärsnytta – vem tar stafettpinnen?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Setra säljer verksamheten vid Skutskär

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra säljer verksamheten vid Skutskär till Valbo Trä som i sin tur ägs av Persson Invest. Affären tillkännages idag. – Setra väljer att satsa på segmentet för bygg och konstruktion och för att göra det riktigt bra behöver vi renodla vår verksamhet, säger Setras VD Hannele Arvonen. / Setra
  Läs mer
 • Limträförsäljningen ökar med 10 procent – trots minskat byggande

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Limträbranschen fortsätter att ta marknadsandelar. Första kvartalet 2019 visar en tydlig försäljningsökning jämfört med året innan, trots minskat byggande. − Paradigmskiftet i byggbranschen är genomfört, limträ framstår alltmer som det nya förstahandsvalet, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Fågelfors Hyvleri

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber”) har idag ingått en avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) med AB Fogelfors Bruk (“Fogelfors Bruk”) avseende ett eventuellt förvärv a samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB (“Fågelfors Hyvleri”). / Bergs Timber AB
  Läs mer
 • Nedläggningen av Rolfs såg får ny hård kritik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setras nedläggning av Rolfs såg i Kalix möter skarp kritik. Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) tror att företaget aldrig vilje sälja. – Det känns som förhandlingarna bara varit ett spel för gallerierna och att ambitionen hela tiden varit att lägga ner sågen. / ATL
  Läs mer
 • Han vill köpa sågen – men får ingen råvara av Sveaskog

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Anton Olofsson är en av de som varit intresserad av att köpa Rolfs såg. Han är starkt kritisk till hur Sveaskog hanterat frågan. <br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Elegant Metsä-paviljong – finsk träarkitektur i Tokyo

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Metsä-paviljongen av trä ska användas av finska idrottare och företag under de olympiska sommarspelen i Tokyo 2020. Hela byggnaden kommer att tillverkas av element av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Paviljongen är ett exempel på innovativ arkitektur med utgångspunkt i industriellt tillverkade träelement. Paviljongen har konstruerats av den världsberömda finska arkitekten Pekka Helin från Helin & Co Architects. Paviljongen kommer att byggas av Metsä Group i samarbete med Business Finland. / MetsäWood
  Läs mer
 • Produktionen igång efter dagens brand

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ingen person kom till skada och produktionen är åter igång vid världens modernaste såglinje Sävar Såg. De ekonomiska förlusterna efter gårdagens brand är inte fastställda men rör sig troligen om miljonbelopp. / Norra
  Läs mer

Sidor