Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Så ska Rikshem få fart på industriellt byggande

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Målet är att kapa kostnaderna rejält och utmana traditionellt byggande. Rikshem har tecknat ett tioårigt ramavtal för industriell...<br /> / Fastighetstidningen
  Läs mer
 • Industriellt träbyggande är vägen framåt – men än är vi långt ifrån mål

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att bygga storskaligt i trä är fortfarande ett relativt nytt koncept, men med klimatfrågan i rampljuset har fler fått upp ögonen för industriellt träbyggande. Och även om mycket talar för att det är framtidens byggmetod, är andelen stora trähus fortfarande låg. Detta berättar ITW Construction Products, ledande tillverkare inom träinfästning och automatiserad produktion under varumärket Toolmatic. / Byggnorden
  Läs mer
 • Stora Enso planerar att flytta sitt huvudkontor till en ny träbyggnad i Helsingfors

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Stora Enso samarbetar med det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma för att bygga ett nytt huvudkontor i centrala Helsingfors. Stora Enso kommer att hyra en del av byggnaden, som kommer att bli ett exempel på modern träarkitektur i världsklass. / Stora Enso
  Läs mer
 • Virkesbörsens kvartalsjämförelse, Q3 2019

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Virkesmarknaden vände tvärt under 2018 års andra halva och har sedan fortsatt att försvagas. Underliggande makroekonomi har fortsatt att försvagas. Som ett exempel noterade det svenska inköpschefsindexet sin största månatliga nedgång sedan finanskrisen i september. Marknaden är fortsatt dessutom påverkad av det överutbud som granbarkborren resulterar i. Det har gjort att priserna sjunkit kraftigt på gran medan det noteras en generellt god efterfrågan på tall. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Martinsons ökar kapaciteten

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Martinsons kommer under nästa år att öka sin produktion av sågade trävaror från 500 000 kubikmeter till 535 000 kubikmeter. Det ska ske genom investeringar för 60 miljoner kronor i tork– och lagerkapacitet samt utökad skiftgång i Bygdsiljum, som är koncernens största anläggning. Samtidigt avslutas produktionen i Hällnäs. Avsiktsförklaringen fattades under gårdagen av Martinsons styrelse och medarbetarna informerades tidigare under dagen. – Efterfrågan är stark men samtidigt är konkurrensen stenhård. Förutsättningarna för lönsam produktion över tid finns i Bygdsiljum och Kroksjön där vi också kan fortsätta utveckla vår vidareförädling, säger koncernchefen Lars Martinson. / Martinsons
  Läs mer
 • Det är tid för påbyggnad – lätt trä är det optimala byggmaterialet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  De naturliga egenskaperna hos trä – låg vikt och styrka – har flera positiva konsekvenser både för enskilda konstruktörer och för samhällen som genomgår omfattande urbanisering. Enligt experter är påbyggnader ett av de träbyggnadsområden som har störst potential. Trämaterial som Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber, fanerträ) gör att konstruktionen blir snabb, lätt och miljövänlig. / MetsäWood
  Läs mer
 • Det är dags att bredda användandet av limträ

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Limträbalk är ett klokt material. Det är ett ansvarsfullt sätt att använda en av våra mest värdefulla naturresurser – skogen. Att det också är uppskattat, syns tydligt i de senaste försäljningssiffrorna. Användningen av både projektbalk till stora konstruktioner och lagerbalk som säljs via bygghandeln ökar. Det tyder på att fler och fler – både professionella konstruktörer och hantverkare men också konsumenter – har insett att limträ är ett mångsidigt material för framtiden. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • De bygger Sveriges högsta kontorshus i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Kontorshuset svalan i Skellefteå får sju våningar och byggs med trästomme. Illustration: Tyréns Arkitekter Det blir Martinsons som...<br /> / Byggvärlden
  Läs mer
 • Grönt skifte ökar användningen av limträ

  Etiketter: Trä och träindustrin
  De senaste försäljningssiffrorna för limträ i Sverige tyder på att den gröna omställningen med miljösmartare konstruktionsmaterial börjar ta fart. Trots minskat byggande och en dämpad konjunktur, ökar limträförsäljningen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Holmen inför digital virkesmätning

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Holmen tar nu ytterligare ett steg mot ett mer resurssmart och digitalt skogsbruk. Genom att införa en avancerad tredimensionell bildanalys av virkesleveranserna kan Holmen öka effektiviteten av transporterna och stärka förädlingsvärdet av virket. / Holmen
  Läs mer

Sidor