Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Limträ ger säkrare byggarbetsplatser

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att det är både miljösmart och ekonomiskt att bygga i limträ känner många till. Men att träbyggnationer också kan innebära en bättre miljö på byggarbetsplatsen är kanske inte lika bekant. Branschorganisationen Svenskt Trä talade med två erfarna projektledare för att höra vilka hälso- och säkerhetsfördelar det finns med byggarbetsplatser där doften av trä dominerar. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Träpanel som inte brinner

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber vidareförädlingsanläggning Bitus erbjuder Burnblocks brandskyddsimpregnerat trä som skapar en helt ny dimension av säkerhet i byggnadskonstruktioner. Med Burnblock kan du bygga stora som små konstruktioner i ett hållbart material som inte brinner eller utvecklar farlig rök eller gas. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Undersökning visar: Limträ är enklast att kalkylera och prissätta

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Limträ underlättar inte bara byggprocessen, det förenklar projekteringen också. Det visade sig i branschorganisationen Svenskt Träs undersökning där 1 000 personer i byggbranschen fick svara på hur de tycker det är att arbeta med olika stommaterial. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Setra minskar sin produktion i Skinnskatteberg

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har för avsikt att göra produktionsneddragningar vid anläggningen i Skinnskatteberg under 2020. Neddragningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge. / Setra
  Läs mer
 • Trästommar håller ställningarna inom nyproduktion av flerbostadshus

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är oförändrad i en totalt sett minskande nyproduktion, 13 procent både 2017...<br /> / Industritorget.se
  Läs mer
 • Virkesprisindikatorn november 2019

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Även om virkesmarknaden har försvagats successivt sedan mitten av 2018 innehåller den senaste månadens indikatorer några ljuspunkter och indikatorerna uppvisar en mer mixad utveckling än tidigare månader när nedgången varit mer konsekvent negativ för indikatorerna. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • De är nominerade till Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag offentliggör branschorganisationen Svenskt Trä de 12 finalister som tävlar om Träpriset 2020. En enig jury har valt ut de objekt som representerar det bästa av svensk träarkitektur från de senaste fyra åren. En tydlig trend är att allt fler publika byggnader byggs i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Position Väst talar om industriell träbyggnation på möte i Österrike

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Tisdag den 3 december hålls Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien. Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor Position Väst är inbjudna för att presentera det svenska samarbetet Rethinking Wood. / Svensk Byggtidning
  Läs mer
 • De är nominerade till Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag offentliggör branschorganisationen Svenskt Trä de 12 finalister som tävlar om Träpriset 2020. En enig jury har valt ut de objekt som representerar det bästa av svensk träarkitektur från de senaste fyra åren. En tydlig trend är att allt fler publika byggnader byggs i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Timmerhusens revansch – tar marknad från betongen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Solida stommar av korslimmat trä, så kallat CLT (Cross Laminated Timber), är det byggmaterial som växer mest för flerbostadshus i dagsläget. Genom att byta betong mot trä så halveras CO2-utsläppen enbart i byggfasen. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor