Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Aktiv medlem tilldelas innovationsutmärkelsen Open Source Wood

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Metsä Woods Open Source Wood är ett initiativ som har skapats för att konstruktions­experter ska kunna dela med sig av sina kunskaper och innovationer inom träbyggande. Den allra första innovationsutmärkelsen inom initiativet har tilldelats konstruktören och arkitekten Paul Esombi Ekema för hans framgångar med att sprida idén kring Open Source Wood. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Träfibrer ger billigt elektriskt ledande material

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Nu står det klart att forskare från KTH har uppfunnit ett sätt att använda träfibrer för att skapa ett stryktåligt och billigt elektriskt ledande material. Detta material kan användas i lätt och långlivad flexibel elektronik som exempelvis kroppsburen teknik. / Packnet
  Läs mer
 • Virkesmark­nadens upp- och nedgångar – det här bör du tänka på

  Etiketter: Trä och träindustrin
  2019 blev året då virkespriserna – som under flera år ökat stadigt – till slut vände nedåt. Men hur fungerar egentligen en låg- respektive högkonjunktur i skogsbranschen, och vad kan du som skogsägare göra för att påverka din situation? Pontus Larsson, virkes- och produktionschef på Skogssällskapet, rätar ut frågetecknen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Woodio revolutionerar badrumsbranschen med träflis – nu lanseras det i Sverige

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det prisbelönta finska designvarumärket Woodio vill förändra hela badrumsbranschen genom att erbjuda ett nytt alternativ till traditionell...<br/> / Via TT
  Läs mer
 • Limträ ger säkrare byggarbetsplatser

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att det är både miljösmart och ekonomiskt att bygga i limträ känner många till. Men att träbyggnationer också kan innebära en bättre miljö på byggarbetsplatsen är kanske inte lika bekant. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • Enkel mätning av massaved

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den så kallade kollektivomräkningen av massaved fasas nu ut. Det innebär att ersättningen till skogsägaren enbart kommer att grundas på den travmätning som görs av virket i anslutning till att det kommer till mätplatsen. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • Martinsons satsningar fortsätter - investerar över 200 miljoner

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Martinsons nyligen uppmärksammade investeringar följs nu upp med ytterligare stora satsningar. Bland annat ska timmerintaget från anläggningen i Hällnäs flyttas till Bygdsiljum. Totalt kommer Martinsons investeringar för verksamhetsåren 2019 och 2020 därmed att uppgå till cirka 210 miljoner kronor. – Vi vill förstärka vår position i ett långsiktigt perspektiv och kontinuerligt utveckla våra processer, berättar produktionschefen Olov Martinson. / Martinsons
  Läs mer
 • Smart metod att koppla ihop LVL-skivor vinner tävlingen Open Source Wood

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I augusti utlyste Metsä Woods Open Source Wood en tävling i att komma på smarta sätt att koppla ihop stora LVL-skivor. Open Source Wood är en öppen plattform där personer inom träbyggnadsindustrin kan mötas och utbyta innovationer. Det vinnande förslaget – 1% Waste – lämnades in av Nazar Shklianka, arkitekt från Ukraina. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Södra marknadsanpassar virkespriserna

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren. / Södra
  Läs mer
 • Trä viktigt material i flexibel elektronik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu står det klart att forskare från KTH har uppfunnit ett sätt att använda träfibrer för att skapa ett stryktåligt och billigt elektriskt ledande material. Detta material kan användas i lätt och långlivad flexibel elektronik som exempelvis kroppsburen teknik. / KTH
  Läs mer

Sidor