Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • ​Professionella bandsågverk från Trak-Met – nu även i Sverige

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Företaget bakom Bamsesågen och Lumberline utökar sitt utbud av sågverk på den svenska marknaden. De sker genom att marknadsföra professionella bandsågverk från Trak-Met. Därför tar JM:s Plåt & Mek AB med sig ett bandsågverk från Trak-Met till årets MaskinExpo, som genomförs på STOXA den 23–25 maj./ MaskinExpo
  Läs mer
 • Transparent trä har blivit intelligent

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För några år sedan lyckades forskare vid KTH utveckla trä som är transparent, precis som glas. Forskningsresultatet blev en världsnyhet och nu är version två här. KTH forskarna genomskinliga trä klarar numera av att på egen hand reglera den värme som släpps igenom. Därmed kan temperaturen i hus kontrolleras om träet användas som byggnadsmaterial i till exempel fönster och paneler för ljusinsläpp. / KTH
  Läs mer
 • Stora Ensos digitala verktyg underlättar framtidens träbyggande

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag var Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, på plats som talare i samband med Svenskt Trätekniskt Forums årsmöte på Nalen i Stockholm. Ett 60-tal personer deltog i mötet och de fick en inblick i Stora Ensos satsningar inom träprodukter. / Stora Enso
  Läs mer
 • Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Ytterpanel som förenklar byggjobbet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efterfrågan på vidareförädlade produkter såsom målad ytterpanel ökar stadigt. Anledningen till framgången är tydliga vinster för användaren – tidsmässigt, ekonomiskt och praktiskt. Södra investerar därför i sin andra målningsanläggning för ytterpanel vid sågverket i Kisa. Det nya måleriet kommer att vara i drift under första kvartalet 2020. / Södra
  Läs mer
 • ”Best Use of Certified Timber Prize” – PEFC fortsätter samarbetet med World Architecture Festival

  Etiketter: Trä och träindustrin
  PEFC sponsrar arkitekturpriset "Best Use of Certified Timber" som kommer att delas ut under World Architecture Festival (WAF) i december i...<br /> / PEFC
  Läs mer
 • Ny direktör på Svenskt Trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag börjar Mathias Fridholm som direktör för Svenskt Trä, en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Mathias kommer senast från SCA och tar över ledarskapet på Svenskt Trä med ambitionen om ännu större genomslag för byggande och inredning av förnybar råvara. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Ledningsförändringar på Vida

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I samband med affären med Canfor väljer Vida AB nu att göra förändringar i ledningen. Från och med den 1 april väljer Santhe Dahl, som varit verksam i bolaget i 40 år, att stiga av tjänsten som koncernchef och gå in som arbetande ordförande i koncernstyrelsen./ Vida
  Läs mer
 • Trä – en klimatmässig, politisk och arkitektonisk fråga

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träbyggandet i Sverige beräknas att dubbleras under de närmaste åtta åren. Form/Design Center sätter därför fokus på trä i två parallella utställningar som tagits fram under ledning av Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä, Folkhem och Svenska Institutet. Utställningen Plots Prints Projections visades i Serra dei Giardini på Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och har nu förflyttats till Malmö./ Form/Design Center
  Läs mer
 • Mahmood Hameed gör guld av det du slänger

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Visste du att ditt gamla träavfall kan få nytt liv i en spånplatta? Mahmood Hameed är professor i träteknik och träindustri knuten till Lunds Universitet och Campus Helsingborg och leder innovativa forskningsprojekt på NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB). Hans mest uppmärksammade projekt är miljövänliga spånplattor tillverkade av träavfall. – De kommer att revolutionera träindustrin, säger han./ Svensk Byggtidning
  Läs mer

Sidor