Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • ATL TV: Båtbyggare satsade på eget sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bröderna Ravanis hade svårt att hitta kvalitetsvirke och startade eget sågverk. I programmet dessutom: Lyckad satsning på kummin och Här är...<br /> / ATL Lantbrukets Affärstidning
  Läs mer
 • Martinsons stödjer initiativ som lockar fler tjejer till fotbollen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I somras vann Martinsons Skogsnolias jämställdhetspris på 20 000 kronor. Nu har Martinsons valt att skänka vinstpengarna vidare till organisationen Futebol dá força. – De utbildar fotbollsledare som underlättar för tjejer med olika bakgrund att komma in i det svenska samhället genom sporten. Den verksamheten vill vi gärna stödja i Västerbotten, säger Mats Lindfors som är fältchef och virkesköpare. / Martinsons
  Läs mer
 • Bergs Timber söker utökat produktionstillstånd för sågverket i Mörlunda

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber startade sågverksamhet i Mörlunda för 100 år sedan. Sågverket har under åren utvecklats och bestod under en period av tre såglinjer och flera produktionslinjer för hyvling av olika produkter. Under 2012 och 2013 genomfördes stora förändringar med neddragning av bemanningen. Samtidigt genomfördes en investering i sågverket vilket möjliggjorde en satsning på sågning av klentimmer. Omläggningen till klentimmersågning och hyvling har varit lyckosam och anläggningen i Mörlunda har haft en god ekonomisk utveckling. Under 2018 investerades även i en ny pannanläggning, vilket har gett en bra effekt. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Träfiber ska ersätta plast

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65 miljoner kronor. / Packnet
  Läs mer
 • Furan ska bli framtidens material

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ipos beskriver hur på Stora Trähus<br /> / Building Supply SE
  Läs mer
 • Vart är VIRKESPRISET på väg?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Virkesmarknaden försvagades ytterligare i augusti. Läs mer i Virkesbörsens virkesprisindikator –september 2019. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Ny vd vill utbilda i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Westin ser stort behov<br /> / Building Supply SE
  Läs mer
 • Steg för steg till en virkesaffär

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Oavsett om du har mycket eller lite kunskap om skogsbruk hjälper vi dig gärna och guidar dig genom processen. / Holmen
  Läs mer
 • Grönt byggande och boende i Norge

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Verksbyen, ett nytt grönt kvarter i Fredrikstad i Norge, visar framtiden inom hållbart boende. Som en del av projektet bygger Arca Nova Bolig fem femvåningshus med lägenheter i Capjon Park-området i Verskbyen. Byggnaderna består av Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber), vilket gör byggandet snabbt, lätt och grönt. / MetsäWood
  Läs mer
 • Vill bygga fler höga trähus i Jönköping – höjer brandsäkerhetskraven

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Jönköpings kommun har en ambition att bygga fler flerfamiljshus i trä i framtiden. I de bostäder som byggs på kommunal mark ställer kommunen högre krav på brandskyddet än vad lagen kräver. / Svt Jönköping
  Läs mer

Sidor