Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Position Väst talar om industriell träbyggnation på möte i Österrike

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Tisdag den 3 december hålls Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien. Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor Position Väst är inbjudna för att presentera det svenska samarbetet Rethinking Wood. / Svensk Byggtidning
  Läs mer
 • De är nominerade till Träpriset 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag offentliggör branschorganisationen Svenskt Trä de 12 finalister som tävlar om Träpriset 2020. En enig jury har valt ut de objekt som representerar det bästa av svensk träarkitektur från de senaste fyra åren. En tydlig trend är att allt fler publika byggnader byggs i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Timmerhusens revansch – tar marknad från betongen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Solida stommar av korslimmat trä, så kallat CLT (Cross Laminated Timber), är det byggmaterial som växer mest för flerbostadshus i dagsläget. Genom att byta betong mot trä så halveras CO2-utsläppen enbart i byggfasen. / Danske Bank
  Läs mer
 • Framtidens byggprojekt: stora intryck med små avtryck

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under seminariedagen den 21 november på Trämarknaden i Karlstad fick åhörarna ta del av både världens största trähusprojekt och nordens högsta. Allt fler vill se hållbara val i hela byggprocessen och ställer krav på redovisad klimatnytta i projekten. En förutsättning för att lyckas med detta är digitalisering av hela värdekedjan. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Metsäs träpaviljong – den optimala konstruktionen för en unik byggnad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Konstruktionen av Metsäs paviljong har optimerats för att vara så enkel som möjligt, så att denna unika byggnad skulle kunna tillverkas med maximal effektivitet. Konstruktionen utnyttjar också den optimala storleken på byggmaterialet, Kerto® LVL (laminerad träfaner), vid tillverkningen. Exemplet visar att modulbygge med industriellt producerat trä kan göra konstruktionen snabb, lätt och grön. / Metsä
  Läs mer
 • Fördelar med att bygga i trä drog fullt hus i Stockholm

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den 14:e november arrangerade branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. Seminariet var det sjätte i ordningen och temat denna gång var: Tid, kostnad, klimat och kvalitet – därför ska du välja trä. Ämnet lockade 520 konstruktörer, arkitekter, projekterare, studenter och tillverkare till en heldag med både mässa och intressanta föredrag i Stockholm. Det bjöds på inspiration och praktiska tips för alla som redan bygger – eller är intresserade av att bygga – smart, funktionellt och vackert i trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Setra begränsar produktionen i mellandagarna

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra kommer begränsa produktionen i mellandagarna till följd av rådande marknadsläge. På grund av rådande marknadsläge kommer Setra att begränsa sin produktion mellan jul och trettondagshelgen. Begränsningen väntas sänka varulagret motsvarande två veckors producerad volym. / Setra
  Läs mer
 • DEBATT: Varför bygger vi inte ännu smartare i Sverige?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  De senaste åren har vi sett ett välkommet fokus på miljöfrågor i samhällsdebatten. Också i byggbranschen rör det på sig, om än lite långsamt. Visst finns visioner, men för att orden inte ska sluta som papperstigrar, måste vi omsätta dem i praktiskt arbete. Det innebär att ställa en del obekväma frågor och ifrågasätta hur vi bygger, skriver Johan Fröbel, Svenskt Trä./ Svenskt Trä
  Läs mer
 • Sex miljoner till träforskning vid Linnéuniversitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Två forskare vid Linnéuniversitetet har sammanlagt fått sex miljoner kronor från forskningsrådet Formas. Tinh Sjökvist, forskare inom skogsindustriella produktionssystem, har fått 5,1 miljoner kronor till projektet ”Grundläggande förståelse av fuktupptag i målat trä för hållbara konstruktioner utomhus”. Stergios Adamopoulos, professor i virkeslära, har fått 1 miljon kronor till projektet ”Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin”./ Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Sågen satsar på ny såg

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra investerar i sitt sågverk i uppländska Nyby. Såglinjen uppdateras med en ny HewSaw SL250 delningssåg med sex servostyrda sågsnitt./ Woodnet.se
  Läs mer

Sidor