Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Limträ – hemmasnickarens nya favoritmaterial

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att limträ är ett allsidigt material har visat sig i branschorganisationen Svenskt Träs tävling ”Sommarens bästa limträbygge 2019”. Många ambitiösa hemmasnickare och lika många projekt deltog i tävlingen. Vinnaren röstades fram av svenska folket på Facebook och förstapriset gick till Fredrik Jansson för hans uterum i limträ. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Vart är VIRKESPRISERNA på väg?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Få koll på priserna genom Virkesbörsens virkesprisindikator – oktober 2019. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Vinnova beviljar fortsatt stöd till Timber on Top

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Vinnova har beviljat stöd på 10 MSEK för etapp 2 av Timber on Top. Det är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår. / Vinnova
  Läs mer
 • Bergkvist Siljan varslar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergkvist Siljan inleder idag en process för att omorganisera industriverksamheten inom koncernen och i samband med detta konjunkturanpassa bolagen inom koncernen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt inom och mellan bolagen i koncernen samt anpassa storleken på organisationen. Detta innebär att tre bolag inom koncernen inleder fackliga förhandlingar samt lägger varsel. Varslen täcker i sin helhet cirka 45 medarbetare. / Bergkvist Siljan AB
  Läs mer
 • ​Hemlig data om svenska virkespriser

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I Norge och Finland redovisas regelbundet öppen marknadsdata om virkeshandeln sedan decennier tillbaka. Det gäller både volymer och priser. I Sverige, som har ett Världens mest digitaliserade virkesflöden, saknas denna information helt. / Skogsforum
  Läs mer
 • Träets resa – hållbarhet från de finska skogarna till Tokyo

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer snart att användas för att bygga finska Metsäs paviljong i Japan. Under sommarolympiaden i Tokyo 2020 kommer den eleganta träpaviljongen att fungera som mötesplats för det finska olympialaget. Användning av Kerto® LVL-element (laminerad träfaner) innebär en snabb, lätt och grön konstruktion. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Norrskog avvecklar sågverket i Östavall

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Norrskog meddelar på tisdagseftermiddagen att man lägger ner sågverket i Östavall, Ånge kommun. – Det känns naturligtvis jättetungt, säger Stig Högberg, ordförande Norrskog. / Svt Västernorrland
  Läs mer
 • Skogsägarföreningarna Norrskog och Norra går samman

  Etiketter: Skog, Trä och träindustrin
  Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening. – Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster. Därmed kan vi säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för våra medlemmar idag och i framtiden, säger Maria Broman, vice ordförande på Norra, i ett pressmeddelande./ Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norrskog NWP:s vd: ”Ett tufft men nödvändigt beslut”

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Sågverket som är arbetsplats för över hundra personer i Östavall, västra Ånge, läggs ner. Det meddelade Norrskog efter ett beslut i styrelsen på tisdagen./ Svt Nyheter - Västernorrland
  Läs mer
 • Svensk furudesign gjorde succé på London Design Fair 2019

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under London Design Fair 19 – 22 september visade svenska designers upp design i furu i den svenska furupaviljongen. Paviljongen är ritad av arkitektkontoret Förstberg Ling i samarbete med Svensk Form Syd – Form/Design Center och branschorganisationen Svenskt Trä. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor