Trä och träindustrin - världens sjätte största producent

trä

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse: Dels är trä ett energieffektivt material som utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs. De växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dels har trä stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och kan därför användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 

Sverige har mer skog än någonsin med en fortsatt stark nettotillväxt. Den svenska skogen räcker för att försörja en av världens största skogsindustrier med råvara – både till massa- och pappersindustrin och till sågverksindustrin.

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri.

Av de 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som producerats i Sverige år 2019, förbrukades cirka 5,6 miljoner kubikmeter inom landet. Den resterande delen, drygt två tredjedelar, exporterades till andra länder. Exporten av sågade trävaror ökade år 2019 till 29,5 miljarder kronor

Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som särklassigt viktigaste land. Nordafrika är också en mycket viktig region, särskilt för furuexporten. Asien, främst Kina, är den region dit exporten ökat mest de senaste åren. Ungefär hälften av exporten är furu- och hälften granprodukter. Av granprodukterna hyvlas det mesta som exporteras.

Sverige har 140 sågverk

Sedan 1970-talet har produktionen koncentrerats till allt färre sågverk. Förädlingsgraden har ökat successivt. Idag finns cirka 140 sågverk i landet.

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.

Se filmen ”En berättelse om svenskt trä” för en introduktion till svenskt trä och träindustri

Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.

Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här

 • Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Limträ – en självklarhet i den cirkulära ekonomin

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen, skriver Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Södra köper sågverk och impregneringsverk – förstärker längs "E4-korridoren"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område och stärker samtidigt Södras kunderbjudande inom svensk bygghandel. Södra har sedan tidigare sex sågverk och två impregneringsverk i Sverige. De nya förvärven ligger i ett område där Södra redan har en stabil råvaruförsörjning, men däremot saknar egen industriell verksamhet. / Södra
  Läs mer
 • Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos de svenska sågverken

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När många länder hade svårt att leverera trävaror under år 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år. "Efterfrågan på svenska trävaror ökade under år 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden", säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Svenskt Trä och Skogsindustrierna. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Råvarubrist hotar den svenska träförädlande industrin - skenande priser på sågade trävaror

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december. "Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid", säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen. / Trä och Möbelföretagen
  Läs mer
 • Intresset ökar snabbt i Sverige för LVL - Metsä Wood söker samarbetspartners

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Metsä Wood söker nu samarbeten med tillverkare av prefabricerade träelement i Sverige. Skälet är det ökade intresset i Sverige för LVL (skivor eller balkar tillverkade genom limning av tunna lager av fanér). Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige, säger: "Vi ser ett ökat intresse för Kerto LVL i Sverige. LVL har ett bättre förhållande mellan styrka och vikt än KL-trä, vilket möjliggör slankare konstruktioner och längre spännvidder. Våra jämförelser visar dessutom att man får ut mer bostadsyta om man använder LVL, / Metsä Wood
  Läs mer
 • Södras nya fabrik för KL-trä närmar sig – kapaciteten för trästommar ökas tio gånger

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden. Därför satsar Södra på en ny fabrik som kommer att öka produktionskapaciteten av trästommar med tio gånger. Nu inleds stommontaget av den nya fabriken vid kombinatet på Värö norr om Varberg. Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra: "Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom massivt träbyggande." / Södra
  Läs mer
 • Trä från Setra i Siljansnäs nya utsiktstorn

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träindustriföretaget Setra levererar stommarna i form av limträ och korslimmat trä till det nya utsiktstornet intill Naturum vid Siljansnäs. Byggnaden har beställts av Naturvårdsverket, som företräds av Länsstyrelsen i Dalarna. Konstruktionen kännetecknas av höga krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. En invändig hiss gör så att alla ska kunna komma upp och njuta av utsikten. / Setra Group
  Läs mer
 • Träbyggandet ökar snabbt i Finland

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  År 2020 satte miljöministeriet upp nya mål som syftar till att öka användningen av trä i offentliga byggnader i Finland. Effekten av dessa nationella mål syns redan tydligt i det finländska offentliga bygget, med många nya utbildningsprojekt som startar i början av 2021. Stora Enso kommer att leverera massiva träelement till en ny träskola i Helsingfors och en förskola i Tuusula, Finlands största stora trädagis hittills. "Finland har redan betydligt större orderstock för 2021 än för hela fjolåret, så året ser väldigt lovande ut för träbyggandet i Finland", säger Antto Kauhanen, affärsutvecklingschef på Stora Enso. / Stora Enso
  Läs mer
 • Tacka Tinhs forskning om du slipper måla om ofta - så ska träfasaderna hålla längre

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Att välja rätt trä och rätt färg för en träfasad, men också att hushålla med resurser och utnyttja det man har på bästa möjliga sätt. För Tinh Sjökvist, som forskar om träskydd vid Linnéuniversitetet, har hållbarhet flera dimensioner. För Tinh Sjökvist, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet, är hållbarhet inte ett modeord utan något hon arbetar med varje dag. Hon forskar nämligen om hur man kan göra fasader på målade trähus mer hållbara, så att man slipper måla om dem så ofta.
  Läs mer

Sidor