Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Virkesprisindikatorn mars 2020

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Virkesprisindikatorn rasade nedåt under mars som en följd av den pågående Corona-krisen. Socialt avståndstagande har fått ekonomier att frysa till is och arbetslösheten att öka. Effekterna blir väldigt tydliga även för skogsindustriella produkter. Det är mycket sannolikt att vi kommer att få se sjunkande virkespriser. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Kundanpassning i stor skala ger effektivare och mer hållbart byggande

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Renee Puusepp, senior forskare på arkitektfakulteten i Estlands konstakademi, är övertygad om att kundanpassning i stor skala leder till effektivare men ändå flexibelt byggande av trähus. Standardiserade moduler kan kombineras på olika sätt med hänsyn till kundens behov, grannskapet och omgivningen. Industriprodukter som Kerto® LVL (laminated veneer lumber) är perfekta material för modulbyggen eftersom de gör byggandet snabbt, lätt och grönt. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Bergs Timber gör tillfällig anpassning av produktionen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Effekterna av den nu pågående coronakrisen börjar märkas i lägre efterfrågan på trävaror. Bergs Timber har en stor andel av sin försäljning till den engelska marknaden där efterfrågan minskat snabbt den senaste tiden. För att uppnå en bra balans mellan produktion och efterfrågan kommer ett antal förändringar att göras i verksamheten. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Korttidspermittering inom Södras sågverksamhet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra Wood inför korttidspermittering vid produktionsanläggningen i Mönsterås och inleder förhandlingar gällande produktionsanläggningen i Orrefors mot bakgrund av minskad efterfrågan i Storbritannien och Irland relaterad till pågående pandemi. Även Södra Wood UK och produktionsanläggningen i Hamina, Finland, kan komma att beröras av permitteringen. / Södra
  Läs mer
 • Martinsons levererar till rekordprojekt

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Magasin X i centrala Uppsala blir med sina sju våningar Sveriges största kontorsbyggnad i trä och nu står det klart att Martinsons upphandlats som leverantör av trästommen. – Det kommer bli ett fantastiskt bygge och vi är självklart stolta över att ha vunnit förtroendet i hård konkurrens, säger Johan Jarl, Key Account Manager / Martinsons
  Läs mer
 • Nordiskt samarbete bakom nya handelssorteringsregler av trävaror

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror för de nya gemensamma handelssorteringsreglerna. Reglerna ska ersätta de två tidigare regelverken och ge köpare och säljare ett gemensamt språk för sortering av sågade trävaror. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Bergs Timber genomför omstrukturering av den svenska sågverksrörelsen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under vintern har en strategisk översyn av den svenska sågverksrörelsen genomförts med målsättningen att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Den nu färdiga planen visar tydligt på potentialen i att kraftsamla utveckling och investeringar till tre av dagens fyra sågverk. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Torv – svart som olja

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trä är i regel ett klimatsmart val. Men när träet kommer från dikad bördig torvmark är det ofta värre än olja. Frågan om att rensa eller...<br /> / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • ”Det finns inga begränsningar i trä”

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ingenjör, formgivare, föreläsare, entreprenör. Många epitet kan användas för att beskriva Stina Gunnarsson. Själv kallar hon sig gärna för tränörd. Inte minst för att hon tillverkar och säljer smycken, skor, kläder och skönhetsprodukter av trä genom företaget Just Wood. / Sveaskog
  Läs mer
 • Building D(emountable) – snabbt byggande med hybridstommar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Arkitektkontoret cepezed från Nederländerna ville bygga ett fyravåningskontor som skulle kunna flyttas till en annan plats om så behövdes. Slutresultatet, Building D(emountable), är en hybridstomme som kombinerar en stålstomme med träelement och en glasfasad. Användningen av byggelement av Kerto® LVL (laminated veneer lumber) gjorde projektet mer hållbart, och de lätta elementen gick extremt snabbt att installera. / MetsäWood
  Läs mer

Sidor