Timmerbilar har lämnat kvar högar med grotvirke - är det lagligt?

Klas Wickman
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Har sett det ligger stora brötar med ihopsamlat grövre grotvirke typ ett par timmerbilar som inte hämtas och bara murknar, ökar detta inte risken för "skade"djurs angrepp typ granbarkborre mm för omgivningen (är det lagligt?)

Hej Klas!

I Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen finns bestämmelser om skydd mot skadliga insekter, till exempel granbarkborre. Rått barrvirke som kan utgöra yngelmaterial för skadliga insekter och som avverkats före 1 juni ska vara bortforslat till industri eller terminal senast 1 juli. Bestämmelserna gäller dock endast stamvirke av gran med en diameter över 10 cm på bark samt tall med skorpbark. Vidare får 5 skogskubikmeter av sådana stammar ligga kvar inom ett hektar. Stamvirke som torkat ut så att det inte innehåller några skadliga insekter omfattas inte av bestämmelserna. Det finns enligt skogsvårdslagstiftningen även möjlighet att före insekternas svärmning täcka grövre stamdelar med ”ofarliga” klenare avverkningsrester så att insekterna inte kan föröka sig i de grövre stamdelarna. 

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

0
Publicerad: