Stormskadorna har ökat

Stormhygge efter Gudrun, Vetlanda. Foto Mats Hannerz

Skogsstyrelsen har samlat information om stormskador sedan 1927, och uppgifterna tyder på att stormskadorna har blivit allt vanligare. Det kan finnas flera orsaker. Klimatet har ändrats med mildare och blötare vintrar, vilket gör skogen mer stormkänslig. Skogen har också bytt skepnad, särskilt i Götaland. Den stående volymen har ökat, och granen har allt större andel. Trakthyggesbruket som började införas på 1950-talet ökar också risken, då vinden får fart mot hyggeskanter och kan fälla skog innanför den.

Däremot är det inte belagt att det blåser mer. SMHIs uppföljningar visar att antalet stormdagar (med vind över 25 m/s) inte har ökat i södra Sverige mellan 1930 och 2002.

Mer skador i framtida klimat

Troligen kommer vindskadorna att öka om klimatet blir varmare. Mildare vintrar med mindre tjäle och blötare marker på vintern gör att träden står mer svajigt. Det är osäkert om det verkligen kommer att blåsa mer, men det finns mer som tyder på att stormarna ökar än att de inte ökar.

Läs mer i Skogsskötselseriens Skador på skog

Stormskador i Sverige 1902-2007, från Carin Nilsson, Lunds universitet, 2008.

Kartan visar kända stormar 1902-2007 i Sverige. Från Carin Nilssons doktorsavhandling "Windstorms in Sweden - variations and impacts", Lunds universitet, 2008.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: