Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • Mer än 100 miljoner till stormdrabbade medlemmar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Hög kvalitet i avverkningarna, en effektiv organisation samt god avsättning för produkterna trots marknadssituationen. Sammantaget har Norrskog lyckats bra med arbetet efter fjolårets stormar Hilde och Ivar. Totalt kommer medlemmar med stormkontrakt att få dela på ett slutpristillägg på över 100 miljoner kronor. / Norrskog
  Läs mer
 • Holmen kritiseras för regelbrott

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsbolaget Holmen anlitar entreprenörer i strid med PEFC:s och FSC:s regler i uppröjningen efter stormen Ivar. / ATL
  Läs mer
 • Nu finns det stormar även i Skogsstatistisk årsbok

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Idag publiceras Skogsstatistisk årsbok 2014. Nytt för i år är en sammanställning över de senaste 80 årens stormskador på skog i Sverige. Den största stormen är Gudrun år 2005. Sammanställning av uppgifter om stormskador på skog i Sverige sträcker sig från 1927 till 2013. På grund av den långa tidsperioden är sammanställningen inte heltäckande och bygger till viss del på äldre och uppskattade uppgifter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Studiebesök på pappersbruk och okonventionellt skogsbruk under dag 2 på Höstexkursionen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Granbestånd på Sperlingsholm
  Den 18/9 inleddes dagen med ett studiebesök på Stora Enso Hyltebruk där vi såg hur granfibern förädlades och fick höra framtidsperspektiv för pappersbruket och sågade trävaror samt hur sågverken har påverkats av stormskadat virke. På Sperlingsholm har man ett okonventionellt sätt att se på skogsbruk med nya trädslag och annorlunda skötselprogram. Forskare bidrog med information om risker med trädslagen, marknadens efterfrågan och industrins möjligheter. Höstexkursionen avslutades med att vi tittade på olika gallringsstrategier på Sperlingsholm och politikernas syn på detta. Nästa års Höstexkursion kommer att handla om klimatanpassning och blir i Västmanland.
  Läs mer
 • Stormskador och barkborrar i Västernorrland - konferens 23-24 september

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Tre års fokuserat arbete för att minska effekterna av granbarkborreangreppen i Västernorrland 2011 avslutas nu. På konferensen presenteras lärdomar från projektet och erfarenheter av vinterns stormar. Projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk har sedan i mars 2011 arbetat med att ta fram och sprida kunskap om granbarkborren. Dessutom har man inom projektet samarbetat på olika sätt för att minska effekterna av granbarkborrens angrepp i Västernorrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora stormskador på skog inom Sunne kommun

  Etiketter: Stormfällning
  250 000 skogskubikmeter fälldes av stormen i Sunne kommun den 4 augusti. Även andra delar av länet drabbades av skador, men i mindre omfattning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • De snuvades på katastrofstöd

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog, Stormfällning
  Det statliga stödet till skogsägare vid naturkatastrofer varierar kraftigt. Efter stormen Ivar i vintras fick skogsägarna inte en krona. / DI
  Läs mer
 • Ovädret kostade över 37 miljoner

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Över 25 miljoner. Så mycket kostar förra veckans oväder för Fortum. För Länsförsäkringar ser notan ut att hamna på runt tolv miljoner. / Värmlands Folkblad
  Läs mer

Sidor