Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. På SkogsSverige finns en mängd faktaspäckade sidor om stormfällning, hur du sköter skogen för att motverka detta, insektsangrepp, säkerhet i stormskogen mm. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Tankar tio år efter Gudrun

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Upparbetningen efter stormen Gudrun var effektiv och återplanteringen av skog har varit god. Dock ökar den stora andelen gran risken för skogsskador. Det visar Skogsstyrelsens summering av erfarenheter av stormen Gudrun. / Skillingaryd.nu och Vaggeryd.nu
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. På SkogsSveriges sidor om stormfällning hittar du information om hur du motverkar detta, hur du sköter skogen efter stormen, vilka insektsskador som kan uppstå med mera. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Genom att lära av Gudrun kan skogsskador hindras

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Upparbetningen efter stormen Gudrun var effektiv och återplanteringen av skog har varit god. Dock ökar den stora andelen gran risken för skogsskador. Det visar Skogsstyrelsens summering av erfarenheter av stormen Gudrun. Den 8 januari 2015 är det tio år sedan stormen Gudrun drabbade södra Sverige. Omkring 75 miljoner kubikmeter skog blåste ned. Det motsvarar en normal årsavverkning i hela landet och tre årsavverkningar i Götaland. Cirka 80 procent av de träd som blåste ned i Gudrun var gran. Skogsstyrelsen har nu sammanställt erfarenheter av stormen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens höstexkursion 2014

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  SkogsSverige deltog i Föreningen Skogens höstexkursion 2014 som handlade om stormen Gudrun. År 2015 är temat skogsbrand och exkursionen sker i Västmanland. Se filmen från höstexkursionen på SkogsSveriges Facebook-sida. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. Med erfarenheter från stormen Gudrun hittar du några sammanfattande råd på SkogsSverige. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Mer skog föll i Sunnestormen än tidigare uppskattat

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsens och skogsbrukets samlade bedömning är att cirka 400 000 skogskubikmeter skadats på grund av det åskoväder med svåra stormvindar som drabbade Värmland, främst Sunne kommun, den 4 augusti. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. På SkogsSveriges sidor om stormfällning kan du bland annat läsa om hur du förebygger stormfällning, skötselråd när det har hänt, insektsskador och säkerhet. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Små maskiner kan ge fler jobb

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  När stormarna drog genom skogarna fick Bernt Jonsson fullt upp. Nu vill han förebygga inför kommande stormar, och rekognoserar marknaden för gallring med mindre skogsmaskiner. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Stormtillägg för skogsägare

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Föreningen Norrskog kommer dela ut 100 miljoner kronor i stormpristillägg. Pengarna går till medlemmar som tecknat ett så kallat stormkontrakt med Norrskog. Det går inte att säga exakt hur många det handlar om men det rör sig om flera tusen medlemmar. / Svt Jämtlandsnytt
  Läs mer

Sidor