Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • Helikoptersåg toppar för säkrare el

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Med en helikopterburen såg som toppar träd som står för nära elledningen kan elnätsägare stormsäkra sina ledningar. Metoden sparar både träd och arbetstid enligt elleverantören Eon. / Skogsland
  Läs mer
 • Stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel

  Etiketter: Forskning & utbildning, Stormfällning
  I januari 2005 drabbades Götaland av en förödande storm, kallad Gudrun, som skadade skog i storleksordningen 70 miljoner m3sk (Skogsstyrelsen 2006). Skogsforskningen har pekat på ett flertal åtgärder som kan minska riskerna för stormskador. En bearbetning har gjorts av Riksskogstaxeringens material som inte har givit några klara indikationer på att skogsägarna i Götaland – vare sig inom de mest stormdrabbade länen eller i övriga län – inom fem år efter stormen har anpassat skogens skötsel till en ökad stormrisk. Det ska tilläggas att det kan finnas trender mot metoder som minskar riskerna för stormskador, trender som dock ännu är för små för att synas i Riksskogstaxeringens data efter en så kort tid som fem år. / Fakta skog, SLU
  Läs mer
 • Mycket spridda skogsskador i Götaland efter Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att stormen Egon fällde mellan 2,5 och 3 miljoner skogskubikmeter. Skadorna är mycket spridda över hela Götaland. Hårdast drabbad är skog i Västra Götalands och Jönköpings län. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Stormskadorna har ökat

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  På SkogsSverige hittar du en mängd faktaspäckade sidor om stormfällning under ämnet Skog, bl.a att stormskadorna har ökat över tid. Här kan du också se vad du kan för att förhindra stormfällning, hur du hanterar skogen efter stormen och vad du bör tänka på när det gäller säkerheten. / SkogsSverige
  Läs mer
 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • Södra kartlägger stormen Egons framfart

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu. / Södra
  Läs mer
 • Skador efter stormen Egon inventeras i veckan

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna efter stormen Egon som drog fram under helgen. Tidigast på torsdag eftermiddag den 15 januari kan en uppskattning av skadornas omfattning lämnas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skötselråd vid stormfällning

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Gå över hela fastigheten och skaffa dig en bild av skadornas omfattning. Innan du börjar upparbeta skadade träd - kontakta din virkesköpare! På SkogsSveriges sidor om stormfällning under ämnet Skog kan du också läsa mer om säkerhet, insektsangrepp och om skogsskötsel för att motverka stormfällning. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Byholma blev största virkesupplagret i världen

  Etiketter: Stormfällning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Total 70 miljoner kubikmeter virke blåste ned i stormen Gudrun. En bråkdel av det, cirka 1 miljon kubikmeter, lagrades på Byholma. Under några år var det troligen världens största timmerlager. / Skogsland
  Läs mer
 • Fick använda motorsågarna under stormen efter dispens

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Efter nya regler får räddningstjänsten inte längre använda motorsågar i samma utsträckning, men nästan omgående tvingades Arbetsmiljöverket utfärda en dispens under stormen Egon. / Svt Smålandsnytt
  Läs mer

Sidor