Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • Gudrunhyggena blev ingen kolbomb

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Efter stormen Gudrun förutspåddes kolutsläppen från de nya hyggena bli höga och långvariga. Det varnades för en kolbomb, åtminstone de närmaste 15-20 åren. Men redan nu kan forskare slå fast att ungskogarna efter Gudrun åter har börjat binda kol. / Skogen
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. På SkogsSveriges sidor om Stormfällning får du några sammanfattande råd.
  Läs mer
 • Liv och förnyelse efter stormarna

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det har vuxit så det knakat på våra Gudrunhyggen. Björk, rönn, vide, sälg, asp, lite bok och ek, därutöver vildhallon, brakved och olika örter och gräs har täckt marken. / Skogsland
  Läs mer
 • Läs kända svenska stormar

  Etiketter: Stormfällning
  SMHI har gjort en sammanställning av kända stormar i Sverige sedan 1902. Här kommer en kortversion i SkogsSverige för kalenderbitaren. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogen tar upp koldioxid redan åtta år efter stormen Gudrun

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  ”Skogen tar upp koldioxid redan åtta år efter stormen Gudrun visar kolbalansmätningar på Toftaholm norr om Ljungby”. Johan Bergh professor på Linnéuniversitet och hans forskarkollegor vid SLU Achim Grelle, Per-Ola Hedwall och Monika Strömgren, driver ett forskningsprojekt om ungskogens kolbalans finansierat av Energimyndigheten, TC4F och Carl Tryggers stiftelse. Delar av resultaten redovisas på Föreningen Skogens vårexkursion den 11 maj.
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Viktigt få ut stormskadat virke från skogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Upparbetningen av stormskadat virke efter stormen som drabbade Värmland i augusti 2014 går framåt. Fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen vilket behöver tas om hand för att mota angrepp av granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormen knäckte jätteträd

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Två enorma granar, en storm och ett bostadshus. Och en duns. Anders Lind hade minst sagt tur i oturen när träden på hans tomt blåste omkull. Natten mot söndag var rejält blåsig på sina håll i Ångermanland. I Härnösand uppmättes vindhastigheter på över 21 meter i sekunden, enligt SMHI. Konsekvenserna av ruskvädret fick Anders Lind i allra högsta grad känna av. Mitt i natten blåste två enorma granar omkull på vardera sida om hans villa – bara decimetrar från husväggar och bil. / Allehanda
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Viktigt att avverkningsanmäla stormskadad skog

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Nu pågår arbetet med att upparbeta stormskadat virke efter stormen Egon. Skogsstyrelsen vill uppmärksamma skogsägare i området på att samma regler gäller vid upparbetning av stormskadat virke som vid en planerad avverkning. Det innebär bland annat att en avverkningsanmälan ska lämnas in till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan arbetet påbörjas, om området är 0,5 hektar eller större. Anmälan behöver göras även om träden redan ligger i form av vindfällen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor