Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Insektsskada på virke
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Prioritera gran när stormskadat virke tas omhan

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna i Västerbotten och Norrbotten efter de hårda vindar som dragit fram. För att undvika angrepp av granbarkborre ska virket vara ute ut skogen senast den 15 augusti. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Storm, klövvilt och granbarkborre skadade skogen 2015

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Stormarna visar vårt samhälles sårbarhet

  Etiketter: Stormfällning
  Stormarna son drog in i slutet på 2015 visar hur sårbart vårt samhälle är. Stormen Gorm blåste ned över två miljoner skogskubikmeter i södra Sverige till ett värde av cirka en miljard svenska kronor och gjorde tusentals människor strömlösa i dagar. / SMP
  Läs mer
 • Stormfällda träd ligger i limbo

  Etiketter: Stormfällning
  Efter att stormen Gorm fällt ett 60-tal träd över eljusspåret i Hökafältet hörde Laholms kommun av sig till länsstyrelsen om att de borde ta hand om de stormfällda träden. / Hallandsposten
  Läs mer
 • Skogsskötsel för att motverka stormskador

  Etiketter: Stormfällning
  Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken. Läs mer på SkogsSveriges sidor om Stormfällning.
  Läs mer
 • 700 000-800 000 skogskubikmeter fälldes av Helga

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny bedömning: skogsskador inventeras efter stormen Helga

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera norra delen av Östergötlands län, södra delen av Örebro län, västra delen av Sörmlands län samt norra delen av Skaraborg i västra Götalands län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Inget omedelbart behov av inventering av skogsskador efter stormen Helga

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Helga drog främst fram över norra Götaland och södra Svealand under fredagen. Skogsstyrelsen bedömer i nuläget att skadorna på skog inte är så omfattande och kommer därför ännu inte att genomföra någon inventering i de berörda länen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor