FAQ Stormfällning

Uppdaterad:
Blåser en tät skog omkull lättare än en gles?
Besvarades:
På vilket sätt hjälper SLU, Skogsfakulteten till efter den stora stormen?
Besvarades:
Vad är "Granprogrammet"?
Besvarades:
Hur ska jag behandla mitt gamla vårdträd?
Besvarades:
Vad var det som förorsakade förändringarna i årsringarna hos en trissa som varit med om ett meteoritnedslag i Sibirien?
Besvarades:
Kommentar angående svaret i Skogssveriges frågelåda om kalhuggningens påverkan på evolutionen.
Besvarades:
Jag undrar om en kalhuggning ur ekologisk synvinkel kan jämföras med en naturlig "katastrof" som skogsbrand eller stormfällning?
Besvarades:
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med konstgjord och naturlig reproduktion av skog?
Besvarades:
Vilken avverkningsmetod ska jag välja?
Besvarades:
Vad händer med döda träd?
Besvarades:
Vad kostar ett träd?
Besvarades:
Behöver jag oroa mig för att stormar ska fälla träd över huset?
Besvarades:
Hur anlägger man bokskog där det tidigare varit gran?
Besvarades:
Vad gör myror vid olika slags väder?
Besvarades:
Är det rimligt att kräva stubbehandling med tanke på risken för rotröta?
Besvarades: