FAQ Stormfällning

Uppdaterad:
Är det dags för en liten kampanj om det värdefulla i nedblåsta träd?
Besvarades:
Hur mycket timmer och massaved får lämnas kvar i skogen efter gallring?
Besvarades:
Vad är sekundär succession?
Besvarades:
Vilken är normal ålder på en björk?
Besvarades:
Hur göra med en björkallé där rotsystemen börjar bli dåliga med risk för stormfällning? Det finns många hus i närheten!
Besvarades:
Kan man stoppa rottickan?
Besvarades:
Planterar man verkligen mer lövträd i Skåne nu?
Besvarades:
Hur fort växer en bok, hur sköter man den m.m.?
Besvarades:
Är snön den enda förklaringen till toppbrott?
Besvarades:
Finns det något bra användningsområde för virket från en balsampoppel?
Besvarades:
Kan jag kräva någon ersättning om grannens avverkning skadar min skog?
Besvarades:
Hur påverkas svenska skogsbeståndet av olika klimatförändringar?
Besvarades:
Vilka metoder finns för att gallra ett sydsvenskt granbestånd på ett för beståndet tillfredställlande sätt?
Besvarades:
Vad planterar man lämpligast efter det att man haft problem med rot- röta i granen? 2 sätt att se på saken...
Besvarades: