FAQ Stormfällning

Uppdaterad:
Genomsnittsålder för stormfällda ytor efter Gudrun?
Besvarades:
Vilka kemikalier används vid flygbesprutning av stormfälld skog? Vilka skador kan förvaring av virke i dammar orsaka?
Besvarades:
Kan feromonfällorna för granbarkborre på min mark medföra skador på min skog?
Besvarades:
Vad ska jag beakta vid köp av stormdrabbad skog?
Besvarades:
Vem har undersökt och skrivit om stormskador i Sverige där bl a Värmland utpekas som extra stormkänsligt?
Besvarades:
Vad säger forskningen om trädslagsval nu efter stormen?
Besvarades:
Vem äger de nedblåsta träden som faller över grannens mark och vem är ansvarig för uppröjningen?
Besvarades:
Lakas det ut fenol ur virkesdepåer?
Besvarades:
Ännu ett svar på frågan om de nedblåsta träden ska bort eller ligga kvar i skogen.
Besvarades:
Vad kommer allt stormfällt virke användas till?
Besvarades:
Hur många träd får ligga kvar i skogen?
Besvarades:
Hur mycket mer kostar det per m3f att avverka stormfälld skog?
Besvarades:
Ännu ett svar om engreppskördare och avverkningsmetoder i stormskadad skog.
Besvarades:
Vad är avverkningskostnaden i stomskadad skog?
Besvarades:
Vilken är den bästa metoden med engreppsskördare i stormskadad skog?
Besvarades: