Vem ansvarar för stormfällningen efter Alfrida - markägaren eller samfälligheten?

Frågeställare: 
Karl Göran Olof Råby
tuesday, %e february, 2019
Fråga: 

Hej!

Jag är medlem i samfällighet med skog på ö i Stockholms skärgård. Vem är juridiskt och ek. ansvarig för iordningställande av marken efter stormen Alfrida? Markägaren eller samfälligheten?

Mvh Göran Råby tel. 0701628808

Svar: 

Hej Karl Göran!

En samfällighet är en Juridisk person om den är registrerad hos Lantmäteriet. Då är det samfälligheten som är ansvarig att iordningställa marken efter eventuella stormskador. Men i förlängningen är det de delägande fastigheterna och dess ägare som svarar för kostnaderna som uppstår i samband med upparbetningen av den stormfällda skogen. Blir intäkterna från avverkningen större än kostnaderna för avverkningen ska intäkten fördelas utifrån de delägande fastigheternas andelstal i samfälligheten. Det finns inget krav på att skogen måste ”städas ur” efter en storm om markägaren (i det här fallet samfällighetens delägande fastighetsägare) inte själv tar det initiativet. Om det är större stormfällningar så finns det dock krav på att maximalt 5 kubikmeter virke av råa barrträd får lämnas per ha (Skogsvårdslagen).

Med vänliga hälsningar!