Vad är ett uppskattat värde för den stormfällda alen?

Frågeställare: 
Krister Magnusson
wednesday, %e february, 2017
Fråga: 

Hej!

Stormen fällde min grannes döda träd (ask) över min tomt. Jag planterade en Al i början på 70-talet. Alen knäcktes 7-8 m från marken av grannens nedfallna döda trä. Vad är ett uppskattat värde av den förstörda alen?

Vänligen

Krister M

Svar: 

Hej Krister!

Det är en omöjlig fråga att svara på men här är ett resonemang.

Virkesvärdet skulle kunna bestämmas. Al betalas inte så mycket. Al kan säljas till brännved för någon hundralapp per kubikmeter, sågtimmer för kanske 400 á 450 kr per kubikmeter. Men ingen kommer och hämtar ett träd. Eftersom trädet var ca 45 år bör volymen vara mycket mindre än en kubikmeter. (Mkt grovt; ett 30cm grovt träd och 30 m högt träd har en volym om ca en kubikmeter). Alltså är virkesvärdet litet.
Andra värden går inte att ange här och är dessutom mycket individuellt. Varje träd är unikt, skönhet, skugga, trevliga minnen.....

Eric Agestam