Vad göra med rotvälta?

Frågeställare: 
Mikael Andersson
Besvarades av: 
Lena Ståhl, SkogsSverige
wednesday, %e february, 2012
Fråga: 

Hej Jag har en fråga ang rotvältor, vi har tagit tillvara på veden av ett omkullblåst träd. Roten ligger nu kvar, vad ska man göra med den så att ingen olycka sker?

Svar: 

Man bör sträva efter att få tillbaka rotvältan till sin ursprungliga plats men det kräver stor försiktighet under arbetet (läs mer under länken nedan, Säker skog, mot slutet av artikeln). 

Så här skrev Tomas Nordfjell, Inst för skoglig resurshushållning, SLU, i ett tidigare svar om rotvältor:

"Detta är ett arbete som måste utföras med stor försiktighet. Säkrast är om arbetet utförs med en avverkningsmaskin, en skördare, men en sådan har man som bekant inte alltid till hands.

Det finns många risker förknippade med vindfällen, speciellt om det är stora träd med stor välta. Här rekommenderas boken "motorsågning" utgiven av Skogsstyrelsen i Jönköping där säkert motorsågsarbete beskrivs på ett bra sätt. Är man det minsta osäker så bör man ta hjälp av någon som är van med motorsåg.

Även om en bit av stammen är kvar så kan vältan slå tillbaka. Bäst är om man kan säkra vältan med något kraftigt stöd (massavedsbitar?) så att den inte kan ramla mot den som sågar. Efter det att rotbiten är kapad är det säkrast om man kan knuffa eller bryta vältan så att den ramlar tillbaka i sitt naturliga läge. Annars står den där som en gillrad fälla. Om man avverkar vindfällen under vinter och kyla så går det vanligtvis bra att såga loss rotbiten, vältan är fastfrusen, men problemet uppstår till våren då vältan blir livsfarlig där den står. Om det är nära bebyggelse så bör man då snitsla in vältan och gå dit på våren och försöka få den på rätt köl."