När ett träd faller av stormen, faller det i stormriktningen? Har hört att det faller i motsatt riktning eftersom det faller när stormbyn upphör? Kan vara av betydelse om man har träd nära huset!

Frågeställare: 
Ulla-Britt
Besvarades av: 
Lena Ståhl
wednesday, %e january, 2007
Fråga: 

När ett träd faller av stormen, faller det i stormriktningen? Har hört att det faller i motsatt riktning eftersom det faller när stormbyn upphör? Kan vara av betydelse om man har träd nära huset!

Svar: 

Vanligen faller träden i stormriktningen. I närheten av hus och fria ytor kan det dock uppstå turbulens som gör att vinden lokalt blåser åt annat håll och då alltså kan fälla träd i en annan riktning. Det kan också hända att ett träd skadas och försvagas av en storm men inte faller direkt utan först senare av tex betydligt svagare vindar.