Vilket är det mest stormfasta trädslaget?

Frågeställare: 
Per Dalvret
thursday, %e december, 2020
Fråga: 

Hej!

Vilka trädslag är de mest stormfasta, som finns i Sverige ? Skälet till frågan är en granne, som vill fälla en ek. Min tro är att ekar är stabila. Sparbankseken var väl tänkt att symbolisera det förr i tiden, innan Swedbank existerade.

Svar: 

Hej Per!

Det finns inget svar på vilket trädslag som är det mest stormfasta i Sverige.

I litteraturen kan man hitta bedömningar av trädslags stormkänslighet och alla anger att ek tillhör de allra stabilaste. I en stor europeisk sammanställning av stormskador, se länk nedan om du vill läsa mer, finns en sådan klassning eller rangordning. I den mest motståndskraftiga gruppen, med minst risk för stormskador,  återfinns ek, både skogsek (Q robur) och bergsek (Q petraea), tillsammans med lärk (europeisk), silvergran, lind, avenbok, ask och lönn. Förutom silvergran är det trädslag som inte har löv eller barr på vintern när det stormar mest.

Vänliga hälsningar

Eric

Länk till: living with storm, se länk längre ner på sidan.