Hur farlig är en rotvälta som har en intakt stam?

Frågeställare: 
Joel
monday, %e may, 2019
Fråga: 

Hej!

Hur farlig är en rotvälta som har en intakt stam? Har vuxit upp med att alltid få höra om vältor som reser sig utan vidare... Finns det någon rimlig risk för trädet att välta tillbaka utan att man har kapat stammen/kronan

Svar: 

Hej Joel!

Rotvältor är farliga då stammen kapats och de inte naturligt fallit tillbaka, dvs om de lämnats utan vidare åtgärd. Enda fallet som jag kan tänka mig att en rotvälta med stammen kvar kan innebära en olycksrisk är nog om rotvältan är tyngre än stammen och att stammen varit i spänn av en annan tyngre omkullvält stam och när den kapats vid rotskäret sen leder till att rotvältan med stammen kvar återgår i ursprungligt läge. Det känns dock som ganska osannolikt. Så den vanligaste risken är rotvältor där stammen kapats och transporterats bort och rotvältan inte lagts tillbaks i ursprungligt läge. Vid avverkning av vindfällen så ingår det i direktiven att se till att rotvältorna inte lämnas utan åtgärd.

Med vänlig hälsning

Erik Valinger