Hur stormfasta är tallarna vid strandremsan?

Frågeställare: 
Lene Dalgaard
thursday, %e february, 2017
Fråga: 

Hej!

Vi har en kommunal strandremsa om 1-2 meter. Husen är byggda ca 5 meter från vattnet. Kommunen vårdar allemansrätten vill ha kvar 20 meter höga tallar på denna remsa. Vattenytan ligger en halv meter under tomtytan. Hur hållfast är detta?

Svar: 

Hej Lene!

Frågan hur ”Hållfast är detta” antar jag avser hur stormfasta tallarna är, med hänsyn till risken för vindfällning så att träd faller på hus? Är ”tomtytan” detsamma som markytan? Om grundvattenståndet verkligen bara ligger 50 cm från markytan på fem meters avstånd från vattnet, ja då torde väl tallarna (som står bara någon enstaka meter från vattnet) bara ha någon decimeters markdjup att fästa sina rötter i – och i så fall torde det ju finnas en risk för vindfällning.

Jag frågar mig ändå hur tallarna under så urusla förhållanden för utveckling av sina rotsystem ändå tycks ha brett ut rötterna och blivit 20 meter höga?! Om de siffror som anges i frågan stämmer är trädens anpassningsförmåga minst sagt anmärkningsvärd.

Hälsningar
/Björn