Skulle en ek kunna fällas i hård storm?

Frågeställare: 
grethe rottböll
Besvarades av: 
Erik Valinger, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU
friday, %e march, 2014
Fråga: 

Hej!

Skulle även en ek kunna fällas i hård storm?

Svar: 

Hej Grethe!

Trots att eken är ett av de mest härdiga trädslagen när det gäller att klara sig från vindfällning så kan den givetvis också fällas av kraftiga vindstyrkor.

Med vänlig hälsning
Erik Valinger