Vems blir ansvaret om grannens granar skadar mitt hus vid stormfällning?

Frågeställare: 
Per Lundvall
Besvarades av: 
Jörgen Ringagård, enheten för lag och områdesskydd, Skogsstyrelsen
friday, %e february, 2014
Fråga: 

Hej!

Har en fastighet som gränsar mot en grannes mark som har fullvuxen granskog ca 10 meter från vårat hus (ca 30 stycken). Jag har påtalat fallrisken på huset för markägaren. Vems blir ansvaret om hans granar skadar mitt hus vid stormfällning?

Svar: 

Hej!
 
Hej Per!

Ansvarsfrågan får avgöras enligt skadeståndsrättsliga principer. Förmodligen krävs för att ett skadeståndsfall ska kunna uppkomma att man på något sätt gör fel, och att detta fel orsakar en skada för en närboende. Exempelvis om ägaren till den angränsande fastigheten bort inse att ett träd pga. skada eller annat löpt stor risk att falla, men struntat i att vidta någon åtgärd.
 
Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård