Ett träd som stod precis vid gränsen mellan vår tomt och grannens har blåst ner. Kan vi kolla upp någonstans vem trädet tillhör? I samband med att trädet föll gjordes en liten skada på grannens stupränna. Vem ersätter den?

Frågeställare: 
Charlotte Johansson
Besvarades av: 
Jörgen Ringagård, SVO
friday, %e november, 2009
Fråga: 

Hej! Under stormen som drog in i Skåne i onsdags kväll så föll ett träd ner till grannen mitt emot. Trädet står precis vid gränsen mellan våra tomter och grannen påstår att det är vårt träd. Vi är osäkra och tror att trädet står på deras tomt. Vilka regler gäller där? Kan vi kolla upp någonstans vems trädet tillhör? I samband med att trädet föll gjordes en liten skada på grannens stupränna (ytterst liten) han kräver oss dessutom på ersättning för denna, är vi skyldiga att ersätta skador som sker pga naturfenomen som en storm? Mvh Charlotte

Svar: 

Hänvisar till lantmäteriet när det gäller att bestämma var fastighetsgränsen går. När det gäller frågan om skadestånd bör juridisk expertis anlitas.