Genomsnittsålder för stormfällda ytor efter Gudrun?

Frågeställare: 
Fredrik, LU
Besvarades av: 
tuesday, %e february, 2006
Fråga: 
Genomsnittsålder för stormfällda ytor efter Gudrun. Jag håller på och gör en del enklare beräkningar av effekterna på kolbalansen av stormen. Jag skulle behöva en uppskattning av den genomsnittliga åldern för de ytor som drabbats samt vilken omloppstid man kunde räknat med att skogen annars hade haft.
Svar: 
Hej, Kikade på det riksskogstaxeringsmaterial jag jobbar med efter stormen och kan konstatera att medelåldern för de ytor som drabbats av skada var 68 år.Bonitet ca 28, vilket betyder att det är tillåtet att slutavverka gran och tallbestånd vid 60 års ålder i det aktuella området. Mvh Erik Valinger