Kan feromonfällorna för granbarkborre på min mark medföra skador på min skog?

Frågeställare: 
Åke
Besvarades av: 
Åke Lindelöw, Institutionen för entomologi, SLU, Uppsala
monday, %e may, 2005
Fråga: 
Feromonfällor! Jag har hört ryktas att Skogsvårdsstyrelsen nu i samarbete med SLU ska sätta ut en större mängd feromonfällor för att hålla koll på mängden barkborrar mm. Om jag säger ja till att de får sätta fällor på min mark, kommer det inte då att medföra jättestora skador på min skog? Eller blir det markägare runtomkring som kommer att drabbas hårt? Eller får det ingen större effekt?
Svar: 
Hej Vi sätter 3 fällor på nyupptagna hyggen. De har ingen inverkan på risken för angrepp om de står minst 20 meter från närmaste gran. Detta garanterar att Du inte får angrepp på Din skog. Dessutom gör vi för säkerhets skull en kontroll i höst att inga träd blivit angripna och dödade i närheten. I den nuvarande situationen är barkborrarna dessutom så fåtaliga och föredrar att angripa vindfällda träd som det ju finns mycket gott om. Genom att upplåta Ditt hygge gör Du en insats för övervakningsprogrammet i sin helhet och det är vi och andra skogsägare tacksamma för. Med vänliga hälsningar Åke Lindelöw SLU´s samordnare av "övervakning granbarkborre"