Vem har undersökt och skrivit om stormskador i Sverige där bl a Värmland utpekas som extra stormkänsligt?

Frågeställare: 
Anders
Besvarades av: 
Erik Valinger, Institutionen för skogsskötsel, SLU, Umeå
friday, %e april, 2005
Fråga: 
Fråga: Jag har hört att det har gjorts en undersökning/kartering av vindkänslighet över Sverige där bl a Värmland utpekades som extra stormkänsligt. jag undrar vilken forskare som gjort detta och var jag kan få tag på artikeln. Tacksam för hjälp!
Svar: 
Hej, Studien som efterfrågas är publicerad både i en vetenskaplig tidskrift och populärvetenskapligt. Arbetena rör både vind- och snöskador. Artiklarna är följande: Valinger, E. & Fridman, J. 1999. Models to assess the risk of snow and wind damage in pine, spruce, and birch forests in Sweden. Environmental Management 24, 209-217. Valinger, E. & Fridman, J. 2000. Träden avslöjar risken för vind- och snöskador. Fakta Skog, Nr 3. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Info, Uppsala. Mvh Erik