Vad säger forskningen om trädslagsval nu efter stormen?

Frågeställare: 
Klara
Besvarades av: 
Ann Dolling
thursday, %e april, 2005
Fråga: 

Vad säger forskningen om trädslagsval nu efter stormen? Granen antar jag fortfarande är ett bra kort pga ekonomin, trots att den inte är så stormfast, vilket har visat sig efter Gudrun. Vad ska jag nu satsa på här i Småland? Nyfiken på att höra om ni har några tips! /Klara

Svar: 

Hej Klara! Några direkta rekommendationer för vilket trädslag du bör använda finns inte. Du måste göra en bedömning från ståndort till ståndort angående vilket trädslag som är lämpligt. Vidare information finns på SkogForsks sida trädslagsval (länken nedan) Vill du själv bilda dig en uppfattning om vilka träd som har ett mer utbrett och/eller djupgående rotsystem så kan du läsa om svenska träd under länken nedan.