Vem äger de nedblåsta träden som faller över grannens mark och vem är ansvarig för uppröjningen?

Frågeställare: 
Anders Göransson
Besvarades av: 
Ann Dolling
tuesday, %e march, 2005
Fråga: 
Hej! Jag har en fråga ang träd som blåser ner och lägger sig på en grannfastighet. Vem äger träden och vem är ansvarig för uppröjningen? Tack på förhand! Med vänlig hälsning Anders
Svar: 
Hej I skogsvårdslagen står det att skogsmarkens ägare är ansvarig för att upparbetning av skadad skog (=nedblåst skog), utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdarsådana åtgärder utförs. Jag tolkar detta som att den ursprungliga skogsägaren (den som är ägare till skogsmarken där träden stod) fortfarande äger träden och också är ansvarig för uppröjningen.