Hur mycket mer kostar det per m3f att avverka stormfälld skog?

Frågeställare: 
Jonas
Besvarades av: 
Kristian Hultgren, Holmen Skog
sunday, %e february, 2005
Fråga: 
Hur mycket mer kan man räkna med att det kommer att kosta per m3f att averka stormfälld skog dels i en skog som är nära slutavverknig och i en skog som är lite yngre, om allt ligger ner i ett bröte.
Svar: 
Det är svårt att svara på detta, men troligtvis blir det 20-30 kr mer per m3f i slutavverkningsskog. Det hänger på hur träden ligger, om de ligger parallellt eller om det finns träd på tvären som låser ihop hela bråten. Priset i yngre skog blir på liknande sätt. Skulle vi slutavverka det i vanliga fall så skulle det bli dyrt men jag skulle tro att fördyringen blir något liknande som ovan. Vi har som policy att våra maskiner går på timkostnader och har därför inga fasta priser per kubikmeter varför det är svårt att ge ett mer exakt svar.