Vad är avverkningskostnaden i stomskadad skog?

Frågeställare: 
Hans A
Besvarades av: 
Kristian Hultgren, Holmen Skog
sunday, %e february, 2005
Fråga: 
Vad är avverkningskostnaden i stomskadad skog?
Svar: 
Det är svårt att ge något generellt svar, men ligger skogen i en bråte så blir avverkningskostnaden minst 20 % dyrare och uppåt.