Lakas det ut fenol ur virkesdepåer?

Frågeställare: 
Siv Skog
Besvarades av: 
Maria Jonsson, Skogens produkter och marknader, SLU, Uppsala
wednesday, %e february, 2005
Fråga: 
Vill fråga dig om Fenol. På grund utav stormen så skall en virkesdepå läggas på 3 ha mark och intill boningshus.Vad är konsekvensen utav lagringen av virket på sikt. Kommer det att lakas ut fenol? Det är enorm kvantitet virke. Är tacksam om du vill svara på min fråga. Med vänliga Hälsningar Brita Skog/
Svar: 
Om lagrat virke bevattnas lakas det ut bland annat fenoler ur framförallt barken. Utlakningen är stöst i början och avtar ganska kraftigt med tiden. Om de utlakade ämnena kommer i kontakt med ett vattendrag kan de vara skadliga för vattenlevande organismer. Ett annat problem med lakvattnet om det kommer ut i ett vattendrag är att det i höga koncentrationer kan orsaka syrebrist i vattendraget till följd av nedbrytning av de ämnen som finns i lakvattnet. I närheten av brunnar kan det vara bra att vara extra försiktig med bevattnad lagring. Om virkeslagret inte bevattnas bedömer jag risken för negativa konsekvenser som mycket liten. Mvh Maria Jonsson