Vad kommer allt stormfällt virke användas till?

Frågeställare: 
Jeff Crosby
Besvarades av: 
Linda Eriksson, Skogsindustrierna
wednesday, %e february, 2005
Fråga: 
Hej Vad ska man göra med allt virke som har fallet i samband med stormen?
Svar: 
Det virke som har fallit i samband med stormen kommer att i största möjliga mån upparbetas och vidareförädlas vid industrin, till sågade trävaror och massa/papper. Med tanke på den stora mängden virke kommer sannolikt en hel del virke också att användas till värmeproduktion. /Linda Eriksson