Hur många träd får ligga kvar i skogen?

Frågeställare: 
Jakob Magnusson
Besvarades av: 
Ivar Palo
wednesday, %e january, 2005
Fråga: 

Jag har en aktuell fråga som jag önskar få svar på. Min familj äger 6 >hektar skog i småland. Det har blåst omkull cirka 200 träd. Härav har >vi avkvistat och dragit fram hälften av dessa träd, resten ligger nu >kvar. Jag hör olika bud om vad vi bör göra. Mestadels från skogsägare >säger man att all nedfälld skog skall bort, från olika naturföreningar >hörs röster om att låta skogen ligga. Vad bör vi göra. Mycket tacksam för svar. >Med vänliga hälsningar >Jakob Magnusson

Svar: 

Hej Jakob Enligt skogsvårdslagen får upp till 5 m³sk rått barrvirke per hektar lämnas i skogen. Mer än så får inte lämnas kvar eftersom virket då kan bli yngelmaterial för insekter.

  • Kör ut skadat eller avverkat virke innan skadeinsekter lägger sina ägg.
  • Lämna inte kvar större mängder avverkningsrester från barrträd grövre än 7 cm. Exempel:
    5 m³sk motsvarar 10 stycken träd som är cirka 25 centimeter grova (diametern 1,3 meter från roten) och drygt 20 meter långa, eller ungefär 5 träd som är 35 centimeter grova och 23 meter långa.
    Ni bör alltså ta ut det mesta. Om ni lämnar kvar 100 träd bryter ni mot skogsvårdslagen och riskerar att era kvarlämnade träd blir yngelplats för insekter vars avkomma i sin tur kan angripa den kvarstående, friska skogen Lycka till och var försiktig -ta hjälp av maskiner och kunniga skogsarbetare