Ännu ett svar om engreppskördare och avverkningsmetoder i stormskadad skog.

Frågeställare: 
Hans A
Besvarades av: 
Iwan Wästerlund, Institutionen för skogsskötsel, Umeå
tuesday, %e january, 2005
Fråga: 
Vilken är bästa metod med engreppare i stormskadad skog? Kan man kapa loss med engrepparen eller måste man göra det manuellt? Ska man försöka räta upp trädet och sedan kapa loss det?
Svar: 
För skörd av stormskadad skog gäller det att vara försiktig. Träd som blivit nedböjda kan ha en fruktansvärd kraft när de frilägges. Det innebär att vi inte rekommenderar några personer alls på backen. Kapningar skall göras med maskinen och dito friläggningar. För att kunna lyfta och sortera i bröten behövs egentligen de allra största skördarna hos våra tillverkare. Ingen är väl egentligen så mycket bättre än den andra, möjligen skulle Valmet 941 kunna pekas på i egenskap av största engrepparen idag. Ett alternativ kan vara en stor grävmaskin med ett engreppsaggregat. Om den dessutom är försedd med skopa på en vändsticka kan den peta tillbaka rotvältor och jämna till marken. En begagnad maskin är nog inget särskilt bra verktyg om det är grov skog. Förhållandena kommer att slita mycket hårt på maskinen. Beträffande arbetsmetodik för stormfälld skog har jag ingen erfarenhet och skall därför inte yttra mig i ärendet. Misstänker dock att upprätning av träd blir tidsödande och kräver en kraftig maskin. Prova med att bara lyfta något för att minska inspänningen. Generellt räknar man med prestationsnedsättning på 30 % för hantering av stormfälld skog. Iwan Wästerlund