Vilken är den bästa metoden med engreppsskördare i stormskadad skog?

Frågeställare: 
Hans A
Besvarades av: 
Tomas Nordfjell, Institutionen för skogsskötsel, Umeå
tuesday, %e january, 2005
Fråga: 

Engreppsskördare i stormskadad skog: Vilken är den bästa metoden med engreppare i stormskadad skog? Kan man kapa loss med engrepparen eller måste man göra det manuellt? Ska man försöka räta upp trädet och sedan kapa loss det?

Svar: 

Under perioden 2000-2003 arbetade undertecknad som forskningsprofessor i driftsteknik i Danmark. Där (samt i stora delar av centraleuropa) drabbades man av stora stormfällningar 1999 och 2000 (Frankrike 115 milj m3!). Många länder samarbetade efter det i ett EU projekt om stormfällningar (STODAFOR). Rent konkret kan man bland annat säga att träd med en medelstamsvolym på 0,75 m3 och däröver hanteras bäst med en grävmaskin med ett stort engreppsskördaraggregat (stark kran som kan lyfta mycket). Ofta ansåg man sig tvungen att motormanuellt kapa bort stubben, om man inte orkade att rycka loss den från marken först. Den motormanuella kapningen är farlig, tidskrävande och dyr! Tomas Nordfjell, Docent i skogshushållning med inriktning Skogsteknologi.