Blåser en tät skog omkull lättare än en gles?

Frågeställare: 
Ann E.
Besvarades av: 
Ann Dolling
tuesday, %e january, 2005
Fråga: 

En fråga om rotsystem. Är det någon skillnad på utvecklingen av trädens rotsystem i en gallrad skog till skillnad från en skog som växt utan människors påverkan? Hur visar sig skillnaden i en storm? Är det så att en mycket tät skog har sämre rotsystem och blåser omkull lättare eller är det den gallrade skogen som åker först? Då menar jag en skog som gallrats successivt och inte är nygallrad precis före stormen... Tacksam för svar från dom som vet, mvh. Ann E.

Svar: 

Hej Ann, Det är inte säkert att rotsystemet är sämre pga av skogen är tät. Däremot tar en tät skog emot mer vind och blåser av den anledningen omkull. I en gles skog (ogallrad eller inte) blåser vinden "igenom". Kristina Blennow, docent vid forskningsprogrammet SUFOR, SLU i Alnarp, har forskat på stormskador i skogsbruket. Hon har funnit att det är granskogen som blåser omkull och idag finns det mer granskog än tidigare. Vidare har trakthyggesbruket skapat mer öppna ytor och vindkänsliga kanter. Dessutom har vi idag mycket skog i höga åldersklasser och dessa stora träd blåser omkull lättare än små träd.